nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Tu proszę zgłaszać wszelkie problemy z instalacja i po
techfreak
Site Admin
Posty: 4630
Rejestracja: sob mar 15, 2014 2:23 pm
Lokalizacja: Gdansk
Kontaktowanie:

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: techfreak » pn sty 09, 2017 11:06 pm

owca_z pisze:Hej,
mam problem z brakiem wyświetlania wykresów, po wejściu na stronę nie wyświetla się nic, oprócz górnej belki menu.
Wcześniej miałem Beta 3.

Kod: Zaznacz cały

-----hostname
bananas
-----kernel
Linux bananas 3.4.90 #2 SMP PREEMPT Tue Aug 5 14:11:40 CST 2014 armv7l GNU/Linux
-----interfaces
eth0 up
lo unknown
tun0 unknown
tunl0 unknown
-----memory
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           874        748        125          0         43        587
-/+ buffers/cache:        118        756
Swap:           99          0         99
-----cpu
912000
-----version
RC2
nettemp3
-----space
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs          7.3G  4.0G  3.1G  57% /
/dev/root       7.3G  4.0G  3.1G  57% /
devtmpfs        438M     0  438M   0% /dev
tmpfs            88M  2.8M   85M   4% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           175M     0  175M   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1   56M   25M   32M  44% /boot
tmpfs           438M 1000K  437M   1% /tmp
/dev/sda1       917G  917G  330M 100% /media/fb5e871c-5c03-41c1-92b0-d1d93e3e79cb
/dev/sda1       917G  917G  330M 100% /export/WDRED
-----apache
-----cron
cron is running.
-----perms
total 184
drwxrwxr-x 13 root www-data  4096 Jan  9 22:35 .
drwxr-xr-x 10 root root      4096 Jan  9 20:52 ..
drwxrwxr-x  2 root www-data  4096 Jan  9 22:35 common
drwxrwsr-x  2 root www-data  4096 Jan  9 23:00 db
drwxrwsr-x  2 root www-data  4096 Jan  9 23:00 dbf
drwxrwxr-x  8 root www-data  4096 Jan  9 22:35 .git
drwxrwxr-x 11 root www-data  4096 Jan  9 22:35 html
-rwxrwxr-x  1 root www-data  7557 Jan  9 22:35 index.php
drwxrwxr-x 19 root www-data  4096 Jan  9 22:35 install
-rwxrwxr-x  1 root www-data 22199 Dec 17  2015 install_log.txt
-rwxrwxr-x  1 root www-data  2134 Jan  9 22:35 install_nettemp
-rwxrwxr-x  1 root www-data 78568 Jan  9 22:35 map_example.jpg
drwxrwxr-x  5 root www-data  4096 Jan  9 22:33 media
drwxrwxr-x 24 root www-data  4096 Jan  9 22:33 modules
drwxrwxr-x  3 root www-data  4096 Jan  9 22:35 other
-rwxrwxr-x  1 root www-data  1828 Jan  9 22:35 readme.md
-rwxrwxr-x  1 root www-data  8808 Jan  9 22:35 receiver.php
drwxrwxr-x  2 root www-data  4096 Jan  9 22:35 status
drwxrwsr-x  8 root www-data  4096 Jan  9 22:28 tmp
-----ports
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*               LISTEN      2765/transmission-d
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      2735/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      29485/lighttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      2429/btsync-daemon
tcp        0      0 0.0.0.0:50075           0.0.0.0:*               LISTEN      2429/btsync-daemon
tcp        0      0 127.0.0.1:2812          0.0.0.0:*               LISTEN      2841/monit
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      2681/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:9091            0.0.0.0:*               LISTEN      2765/transmission-d
tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      2222/minidlnad
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      2681/smbd
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      32198/proftpd: (acc
tcp6       0      0 :::51413                :::*                    LISTEN      2765/transmission-d
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      2735/sshd
tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      29485/lighttpd
tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      2564/nginx
tcp6       0      0 :::8444                 :::*                    LISTEN      2564/nginx
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      2681/smbd
tcp6       0      0 :::8445                 :::*                    LISTEN      2564/nginx
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      2681/smbd
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      2564/nginx
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           1974/dhclient
udp        0      0 239.192.152.143:6771    0.0.0.0:*                           2765/transmission-d
udp        0      0 10.8.0.1:123            0.0.0.0:*                           29443/ntpd
udp        0      0 192.168.55.110:123      0.0.0.0:*                           29443/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           29443/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           29443/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:12928           0.0.0.0:*                           1974/dhclient
udp        0      0 192.168.55.255:137      0.0.0.0:*                           2678/nmbd
udp        0      0 192.168.55.110:137      0.0.0.0:*                           2678/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           2678/nmbd
udp        0      0 192.168.55.255:138      0.0.0.0:*                           2678/nmbd
udp        0      0 192.168.55.110:138      0.0.0.0:*                           2678/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           2678/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:39057           0.0.0.0:*                           2517/avahi-daemon:
udp        0      0 0.0.0.0:1194            0.0.0.0:*                           2627/openvpn
udp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*                           2765/transmission-d
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           2517/avahi-daemon:
udp        0      0 192.168.55.110:48888    0.0.0.0:*                           2429/btsync-daemon
udp        0      0 0.0.0.0:3838            0.0.0.0:*                           2429/btsync-daemon
udp        0      0 0.0.0.0:3838            0.0.0.0:*                           2429/btsync-daemon
udp        0      0 0.0.0.0:3838            0.0.0.0:*                           2429/btsync-daemon
udp        0      0 10.8.0.1:42756          0.0.0.0:*                           2429/btsync-daemon
udp        0      0 10.8.0.1:42324          0.0.0.0:*                           2222/minidlnad
udp        0      0 127.0.0.1:52072         0.0.0.0:*                           2429/btsync-daemon
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2429/btsync-daemon
udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           2222/minidlnad
udp        0      0 0.0.0.0:50075           0.0.0.0:*                           2429/btsync-daemon
udp        0      0 192.168.55.110:32777    0.0.0.0:*                           2222/minidlnad
udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                29443/ntpd
udp6       0      0 :::123                  :::*                                29443/ntpd
udp6       0      0 :::62118                :::*                                1974/dhclient
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                2517/avahi-daemon:
udp6       0      0 :::39916                :::*                                2517/avahi-daemon:
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name    Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4662     2678/nmbd           /var/run/samba/unexpected
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4430     2517/avahi-daemon:  /var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     1431     167/udevd           /run/udev/control
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4261     2406/collectd       /var/run/collectd.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     3509     2263/acpid          /var/run/acpid.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     931774   32198/proftpd: (acc /var/run/proftpd/proftpd.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     3010     2221/rrdcached      /var/run/rrdcached.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4648     2574/omv-engined    /var/lib/openmediavault/engined.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     2142955  29453/php-fpm.conf) /var/run/php5-fpm-openmediavault-owncloud.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     2142958  29453/php-fpm.conf) /var/run/php5-fpm.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     3568     2419/dbus-daemon    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     2142961  29453/php-fpm.conf) /var/run/php5-fpm-openmediavault-webgui.sock
-----firewall
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
MASQUERADE  all  --  10.8.0.0/24          0.0.0.0/0
-----USB info
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
-----modules
Module                  Size  Used by
tun                    13997  2
nfsd                  227952  1
exportfs                3546  1 nfsd
ipt_MASQUERADE          2167  1
iptable_nat             4906  1
nf_nat                 18872  2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat
nf_conntrack_ipv4      14528  3 nf_nat,iptable_nat
nf_conntrack           86061  4 ipt_MASQUERADE,nf_nat,iptable_nat,nf_conntrack_ipv4
nf_defrag_ipv4          1347  1 nf_conntrack_ipv4
ip6table_filter         1438  0
ip6_tables             12520  1 ip6table_filter
iptable_filter          1493  0
ip_tables              12841  2 iptable_filter,iptable_nat
x_tables               17443  6 ip6table_filter,ip_tables,ipt_MASQUERADE,iptable_filter,ip6_tables,iptable_nat
mali_drm                2608  0
drm                   209350  1 mali_drm
mali                  111523  0
ump                    52535  1 mali
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.

#For RPi
#snd-bcm2835

#For SATA Support
#sw_ahci_platform

#Display and GPU
#lcd
#hdmi
ump
#disp
mali
mali_drm
#8192cu
bcm2708_wdog


i2c-bcm2708
i2c-dev

i2c-bcm2708
i2c-dev

i2c-bcm2708
i2c-dev

i2c-bcm2708
i2c-dev

i2c-bcm2708
i2c-dev


----- Device tree
----- highchats
du: cannot access `/var/www/nettemp/modules/highcharts/': No such file or directory
----- highchats data count
cat: /var/www/nettemp/tmp/highcharts/*: No such file or directory
0
----- sql sensors
id|time|tmp|name|rom|tmp_min|tmp_max|alarm|hour|day|week|month|year|color|type|gpio|ip|device|lcd|method|tmp_5ago|adj|charts|remote|i2c|minmax|sum|map_pos|map_num|position|map|ch_group|display_name|transparent_bkg|background_color|background_low|background_high|font_color|font_size|jg|current
1|2017-01-09 23:00:03|62.4|1718|28-000003aecc42|||off|||||||temp||||||62.4|0|on||||0|{left:0,top:0}|5890|1|on||||||||||
2|2017-01-09 23:00:05|19.4|1186|28-000003af01a2|||off|||||||temp||||||19.4|0|on||||0|{left:0,top:0}|7535|1|on||||||||||
3|2017-01-09 23:00:06|51.2|1553|28-000003aeced6|||off|||||||temp||||||51.2|0|on||||0|{left:0,top:0}|1254|1|on||||||||||
4|2017-01-09 23:00:08|-16.2|Zewnątrz|28-000003aee217|||off|||||||temp||||||-16.2|0|on||||0|{left:0,top:0}|8185|1|on||||||||||
5|2017-01-09 23:00:09|63.4|1957|Banana_Pi|||off|||||||temp|||banana|||63.40|0|on||||0|{left:0,top:0}|2002|1|on||||||||||
----- sql gpio
----- git status
# On branch nettemp3
# Changes not staged for commit:
#   (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#   (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
#       modified:   modules/sensors/rs485/sdm630.php
#
# Untracked files:
#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#       db/28-000003aecc42.rrd
#       db/28-000003aecc42.sql
#       db/28-000003aeced6.rrd
#       db/28-000003aeced6.sql
#       db/28-000003aee217.rrd
#       db/28-000003aee217.sql
#       db/28-000003af01a2.rrd
#       db/28-000003af01a2.sql
#       db/Banana_Pi.rrd
#       db/Banana_Pi.sql
#       db/gpio_stats_25.sql
#       db/remote_rasBOX_Raspberry_Pi.sql
#       db/remote_rasBOX_gpio_4_humid.sql
#       db/remote_rasBOX_gpio_4_temp.sql
#       db/system_cpu.sql
#       db/system_memory.sql
#       db/system_memory_cached.sql
#       dbf/nettemp.db
#       install_log.txt
#       tmp/
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
----- END -----A teraz masz dalej wersje 3?
owca_z
Posty: 27
Rejestracja: sob paź 04, 2014 10:02 pm

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: owca_z » pn sty 09, 2017 11:21 pm

Teraz mam nettemp3 RC2

Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
techfreak
Site Admin
Posty: 4630
Rejestracja: sob mar 15, 2014 2:23 pm
Lokalizacja: Gdansk
Kontaktowanie:

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: techfreak » pn sty 09, 2017 11:32 pm

zobacz czy maasz bazy i uprawnienia. W wykresach biała strona sie pokazuje jak nie na z czego zaciagac danych.
toivio
Posty: 7
Rejestracja: czw sty 21, 2016 9:51 pm

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: toivio » wt sty 10, 2017 9:56 pm

Witam,
mam kilka problemów, sporo już przeczytałem ale wiedzy ciągle za mało, jak pytania/problemy są banalne proszę tylko o jakieś hasło kluczowe czego mam szukać:

1. mam dodane czujniki na 1wire ds18b20 które są aktualnie fizycznie odłączone, a w STATUSie są na zielono z ostatnio zmierzoną wartością,tak ma być?

2. w TOOLS GPIO jest schemat wyjść, ale niestety jest inaczej niż jak ustawiam w DEVICES - GPIO
np.w TOOLS na pin nr7 jest GPIO7 a zmieniająć w DEVICE GPIO7 na ON zmienia się stan na 1 na pinie 26
czyli według takiego schematu: http://www.mechatrobot.pl/wp-content/up ... 0/GPIO.png

3. Chciałbym podłączyć ds18b20 po dwóch żyłach, słyszałem że muszę coś zmienić, żeby tak działały,

4. w domu mam router główny i dodatkowy REPEATER który się łączy z głównym przez wifi i nadaje tą samą sieć (wzmacniacz),za uważyłem że jak wyłączę WIFI głównego routera, ESP połączy się z REPEATEREM, można pingać, po czym jak włącze WIFI na głównym routerze NT nie znajduje już tego ESP, dopiero restart ESP przywraca pomiar w NT,

5. czujniki pokazują temp równo co minutę, w wersji 2.8 którą miałem wcześniej odświeżało przy odświeżaniu strony (jak wejde na ESP przez przeglądarkę to odświeża za każdym razem pomiar), można to gdzieś ustawić?

NT 4 RC1 na Orange PI PC

ntinfo:

Kod: Zaznacz cały

-----hostname
orangepipcplus
-----kernel
Linux orangepipcplus 3.4.112-sun8i #14 SMP PREEMPT Wed Sep 14 20:29:31 CEST 2016                                                armv7l GNU/Linux
-----interfaces
eth0 up
lo unknown
tunl0 down
-----memory
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1000        290        709         10         30        127
-/+ buffers/cache:        133        867
Swap:          127          0        127
-----cpu
480000
-----version
4 RC1
beta
-----space
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p1  7.2G  2.9G  4.2G  41% /
udev             10M     0   10M   0% /dev
tmpfs           201M  4.6M  196M   3% /run
tmpfs           501M   72K  501M   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           501M     0  501M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           501M  8.0K  501M   1% /tmp
tmpfs           101M  8.0K  101M   1% /run/user/1000
tmpfs           101M     0  101M   0% /run/user/0
-----apache
-----cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled)
   Active: active (running) since Tue 2017-01-10 20:17:06 CET; 1h 10min ago
     Docs: man:cron(8)
 Main PID: 460 (cron)
   CGroup: /system.slice/cron.service
           └─460 /usr/sbin/cron -f

Jan 10 21:25:02 orangepipcplus CRON[6604]: pam_unix(cron:session): session c...t
Jan 10 21:25:02 orangepipcplus CRON[6605]: pam_unix(cron:session): session c...t
Jan 10 21:25:22 orangepipcplus CRON[6606]: (CRON) info (No MTA installed, di...)
Jan 10 21:25:22 orangepipcplus CRON[6606]: pam_unix(cron:session): session c...t
Jan 10 21:26:01 orangepipcplus CRON[6813]: pam_unix(cron:session): session o...)
Jan 10 21:26:01 orangepipcplus CRON[6814]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modu...)
Jan 10 21:26:21 orangepipcplus CRON[6813]: (CRON) info (No MTA installed, di...)
Jan 10 21:27:01 orangepipcplus CRON[7004]: pam_unix(cron:session): session o...)
Jan 10 21:27:01 orangepipcplus CRON[7005]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modu...)
Jan 10 21:27:20 orangepipcplus CRON[7004]: (CRON) info (No MTA installed, di...)
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
-----perms
total 184
drwxrwxr-x  14 root     www-data  4096 Jan  8 16:24 .
drwxr-xr-x   4 root     root      4096 Jan  8 13:07 ..
drwxrwxr-x   2 root     www-data  4096 Jan  8 13:13 common
drwxrwsr-x   2 root     www-data  4096 Jan 10 21:27 db
drwxrwsr-x   2 root     www-data  4096 Jan 10 21:27 dbf
drwxrwxr-x   8 root     www-data  4096 Jan  8 13:13 .git
-rwxrwxr-x   1 root     www-data    31 Jan  8 13:13 .gitignore
drwxrwxr-x  13 root     www-data  4096 Jan  8 13:13 html
-rwxrwxr-x   1 root     www-data  9029 Jan  8 13:13 index.php
drwxrwxr-x  21 root     www-data  4096 Jan  8 13:13 install
-rwxrwxr-x   1 root     www-data 22295 Jan  8 13:13 install_log.txt
-rwxrwxr-x   1 root     www-data  2134 Jan  8 13:13 install_nettemp
-rwxrwxr-x   1 root     www-data   131 Jan  8 13:13 issue
-rw-r--r--   1 www-data www-data 65311 Jan  8 16:24 map.jpg
drwxrwxr-x   6 root     www-data  4096 Jan  8 12:59 media
drwxrwxr-x  26 root     www-data  4096 Jan  8 12:59 modules
drwxrwxr-x   3 root     www-data  4096 Jan  8 13:13 other
-rwxrwxr-x   1 root     www-data  2189 Jan  8 13:13 readme.md
-rwxrwxr-x   1 root     www-data 11982 Jan  8 13:13 receiver.php
drwxrwxr-x   2 root     www-data  4096 Jan  8 13:13 status
drwxrwsr-x+  4 root     www-data  4096 Jan 10 18:58 tmp
drwxrwxr-x  10 root     www-data  4096 Jan  8 13:13 wiringPi
-----ports
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                      PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN                                                     581/apcupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN                                                     690/lighttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN                                                     466/sshd
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN                                                     690/lighttpd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN                                                     466/sshd
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                                                                          569/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:37429           0.0.0.0:*                                                                          833/snmpd
udp        0      0 10.10.1.28:123          0.0.0.0:*                                                                          605/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                                                                          605/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                                                                          605/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                                                                          833/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:57514           0.0.0.0:*                                                                          569/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                                                               569/avahi-daemon: r
udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                                                               605/ntpd
udp6       0      0 fe80::e4cd:afff:fe7:123 :::*                                                                               605/ntpd
udp6       0      0 :::123                  :::*                                                                               605/ntpd
udp6       0      0 :::40138                :::*                                                                               569/avahi-daemon: r
raw6       0      0 :::58                   :::*                    7                                                          461/NetworkManager
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name    P                                               ath
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11039    1087/pulseaudio     /                                               run/user/1000/pulse/native
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7726     461/NetworkManager  /                                               var/run/NetworkManager/private-dhcp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17455    2190/systemd        /                                               run/user/0/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6963     571/X               /                                               tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10058    964/ssh-agent       /                                               tmp/ssh-mp6IS8HP6lbZ/agent.899
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11347    1028/xfce4-session  /                                               tmp/.ICE-unix/1028
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8136     976/dbus-daemon     @                                               /tmp/dbus-hysMNhJDqR
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6962     571/X               @                                               /tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10596    837/systemd         /                                               run/user/1000/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5998     1/init              /                                               var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10608    854/lircd           /                                               var/run/lirc/lircd
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6001     1/init              /                                               var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11346    1028/xfce4-session  @                                               /tmp/.ICE-unix/1028
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5017     1/init              /                                               run/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7843     678/php-fpm.conf)   /                                               var/run/php5-fpm.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6828     461/NetworkManager  /                                               var/run/NetworkManager/private
unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     5045     1/init              /                                               run/udev/control
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5048     1/init              /                                               run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7940     833/snmpd           /                                               var/agentx/master
-----firewall
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
-----USB info
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
-----modules
Module                  Size  Used by
iptable_nat             3834  0
nf_nat                 12998  1 iptable_nat
nf_conntrack_ipv4      12115  3 nf_nat,iptable_nat
nf_defrag_ipv4          1157  1 nf_conntrack_ipv4
nf_conntrack           62003  3 nf_nat,iptable_nat,nf_conntrack_ipv4
iptable_filter          1277  0
ip_tables              10600  2 iptable_filter,iptable_nat
x_tables               13511  3 ip_tables,iptable_filter,iptable_nat
rfcomm                 32863  4
bnep                    9617  2
bluetooth             174065  8 bnep,rfcomm
mali_drm                2732  1
drm                   178255  2 mali_drm
sunxi_cir               1601  0
mali                  123208  0
ump                    29379  3 mali
w1_therm                2498  0
w1_gpio                 1402  0
wire                   18294  2 w1_gpio,w1_therm
w1_sunxi                1451  0
8189fs               1050491  0
8189fs
#gpio_sunxi
#w1-sunxi
#w1-gpio
#w1-therm
#gc2035
#vfe_v4l2
#sunxi-cir
#dopisane toivio
w1-sunxi
w1-gpio
w1-therm
i2c-dev
----- Device tree
----- highchats
du: cannot access ‘/var/www/nettemp/modules/highcharts/’: No such file or direct                                               ory
----- highchats data count
cat: /var/www/nettemp/tmp/highcharts/*: No such file or directory
0
----- sql sensors
id|time|tmp|name|rom|tmp_min|tmp_max|alarm|hour|day|week|month|year|color|type|g                                               pio|ip|device|lcd|method|tmp_5ago|adj|charts|remote|i2c|minmax|sum|map_pos|map_n                                               um|position|map|ch_group|jg|current|mail|status|usb|position_group
1|2017-01-10 17:25:06|19.8|orangepipc|28-0315905de2ff|||off|||||||temp|||1wire||                                               |19.8|0|on||||0|||1||temp||||ok||1
2|2017-01-10 19:48:07|-4.625|mama_32|ip_10.10.1.32_temp|||off|||||||temp|||wirel                                               ess|||-4.625|0|on||||0|||1||temp||||error||1
3|2017-01-10 19:19:11|25.375|tv_gora_30|ip_10.10.1.30_temp|||off|||||||temp|||wi                                               reless|||25.2500|0|on||||0|||1||temp||||error||1
4|2017-01-10 17:25:05|-9.7|dwor|28-01159029caff|||off|||||||temp|||1wire|||-9.7|                                               0|on||||0|||1||temp||||ok||1
8|2017-01-10 21:27:19|3.9|Kam brama|host_Kam brama|||off|||||||host||10.10.1.9:8                                               8|ip|||5.0|0|on||||0|{left:0,top:0}|1824|1|on|host||||ok||
9|2017-01-10 21:27:19|8.6|router na dole|host_router na dole|||off|||||||host||1                                               0.10.1.2|ip|||7.2|0|on||||0|{left:0,top:0}|4032|1|on|host||||ok||
10|2017-01-10 19:05:05|0.0|orange_pi_3|28-0115902b6fff|||off|||||||temp|||1wire|                                               ||23.4|0|on||||0|||1||temp||||ok||1
11|2017-01-10 21:27:14|28.625|ip_10.10.1.31_temp|ip_10.10.1.31_temp|||off|||||||                                               temp|||wireless|||24.00|0|on||||0|||1||temp||||ok||1
12|2017-01-10 19:50:30|-4.625|ip_10.10.1.33_temp|ip_10.10.1.33_temp|||off|||||||                                               temp|||wireless|||-4.625|0|on||||0|||1||temp||||error||1
----- sql gpio
----- git status
On branch beta
Your branch is up-to-date with 'origin/beta'.
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        map.jpg

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
----- END -----
MarcL
Posty: 181
Rejestracja: sob lip 11, 2015 11:03 am

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: MarcL » pn sty 16, 2017 10:27 pm

Podlinkowałem pendrive jako katalog nettempa a także przeszedłem na wersję beta 4 RC1
Monitoruje więc cały czas parametry RPI (CPU i MEM)
W tej chwili mam 2 problemy
1. na wykresach podczas odczytów DS-ów (4 na jednej linii) mam duże piki temperatury rzędu 500 stopni, albo spadek do 0. Nota bene dopóki nie bawiłem się penem pików nie było.
2. W ciągu 8 godzin od restartu maliny zajętość pamięci wzrasta od 32% do 80% a potem się utrzymuje na tym samym poziomie.
i dodatkowo :)
wyświetlacz LCD 2x20 co jakiś czas gaśnie.
Wklejam ntinfo:

-----hostname
nettemp
-----kernel
Linux nettemp 4.4.21+ #911 Thu Sep 15 14:17:52 BST 2016 armv6l GNU/Linux
-----interfaces
eth0 down
lo unknown
usb0 down
wlan0 up
-----memory
total used free shared buffers cached
Mem: 434 379 55 30 173 143
-/+ buffers/cache: 61 372
Swap: 99 0 99
-----cpu
1000000
-----version
4 RC1
beta
-----space
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 7.2G 1.3G 5.7G 19% /
devtmpfs 214M 0 214M 0% /dev
tmpfs 218M 0 218M 0% /dev/shm
tmpfs 218M 25M 193M 12% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 218M 0 218M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 63M 21M 43M 34% /boot
/dev/sda1 15G 60M 14G 1% /var/www
-----apache
-----cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled)
Active: active (running) since Sat 2017-01-14 23:01:42 CET; 1 day 23h ago
Docs: man:cron(8)
Main PID: 399 (cron)
CGroup: /system.slice/cron.service
├─ 399 /usr/sbin/cron -f
├─ 716 /bin/bash /var/www/nettemp/modules/lcd/lcd
├─5698 /usr/sbin/CRON -f
├─5703 /bin/sh -c /var/www/nettemp/modules/cron/1
├─5704 /bin/bash /var/www/nettemp/modules/cron/1
├─6200 /bin/bash /var/www/nettemp/modules/lcd/lcd
├─6201 /bin/bash /var/www/nettemp/modules/cron/1
├─6202 /bin/bash /var/www/nettemp/modules/sms/sms_send
├─6210 n/a
├─6212 n/a
└─6213 n/a

Jan 16 22:09:43 nettemp CRON[4328]: pam_unix(cron:session): session closed ...ot
Jan 16 22:10:01 nettemp CRON[5033]: pam_unix(cron:session): session opened ...0)
Jan 16 22:10:01 nettemp CRON[5032]: pam_unix(cron:session): session opened ...0)
Jan 16 22:10:01 nettemp CRON[5040]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/1)
Jan 16 22:10:01 nettemp CRON[5041]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/5)
Jan 16 22:10:01 nettemp CRON[5032]: pam_unix(cron:session): session closed ...ot
Jan 16 22:10:41 nettemp CRON[5033]: (CRON) info (No MTA installed, discardi...t)
Jan 16 22:10:41 nettemp CRON[5033]: pam_unix(cron:session): session closed ...ot
Jan 16 22:11:01 nettemp CRON[5698]: pam_unix(cron:session): session opened ...0)
Jan 16 22:11:01 nettemp CRON[5703]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/1)
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
-----perms
total 120
drwxrwxr-x 14 root www-data 4096 Jan 14 19:48 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 12 23:37 ..
drwxrwxr-x 2 root www-data 4096 Jan 14 19:48 common
drwxrwsr-x 2 root www-data 4096 Jan 16 22:11 db
drwxrwsr-x 2 root www-data 4096 Jan 16 22:11 dbf
drwxrwxr-x 8 root www-data 4096 Jan 14 19:49 .git
-rwxrwxr-x 1 root www-data 31 Jan 14 19:48 .gitignore
drwxrwxr-x 13 root www-data 4096 Jan 14 19:48 html
-rwxrwxr-x 1 root www-data 9029 Jan 14 19:48 index.php
drwxrwxr-x 21 root www-data 4096 Jan 14 19:48 install
-rwxrwxr-x 1 root www-data 20854 Jan 13 00:03 install_log.txt
-rwxrwxr-x 1 root www-data 2134 Jan 14 19:48 install_nettemp
-rwxrwxr-x 1 root www-data 131 Jan 14 19:48 issue
drwxrwxr-x 6 root www-data 4096 Jan 12 23:26 media
drwxrwxr-x 26 root www-data 4096 Jan 12 23:26 modules
drwxrwxr-x 3 root www-data 4096 Jan 14 19:48 other
-rwxrwxr-x 1 root www-data 2189 Jan 14 19:48 readme.md
-rwxrwxr-x 1 root www-data 11982 Jan 14 19:48 receiver.php
drwxrwxr-x 2 root www-data 4096 Jan 14 19:49 status
drwxrwsr-x+ 5 root www-data 4096 Jan 14 23:41 tmp
drwxrwxr-x 10 root www-data 4096 Jan 12 23:59 wiringPi
-----ports
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1011/lighttpd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 879/sshd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1011/lighttpd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 879/sshd
udp 0 0 0.0.0.0:37274 0.0.0.0:* 413/avahi-daemon: r
udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 956/snmpd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 413/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 878/dhcpcd
udp 0 0 0.0.0.0:38231 0.0.0.0:* 956/snmpd
udp 0 0 192.168.1.13:123 0.0.0.0:* 914/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 914/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 914/ntpd
udp6 0 0 :::57769 :::* 413/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::5353 :::* 413/avahi-daemon: r
udp6 0 0 fe80::ecce:8aff:40c:123 :::* 914/ntpd
udp6 0 0 fe80::26a5:b629:f94:123 :::* 914/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 914/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 914/ntpd
raw6 0 0 :::58 :::* 7 878/dhcpcd
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name P ath
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 4107 1/init / run/systemd/private
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 4129 1/init / run/udev/control
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 4133 1/init / run/systemd/journal/stdout
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8231 878/dhcpcd / var/run/dhcpcd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8233 878/dhcpcd / var/run/dhcpcd.unpriv.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 10807 1001/php-fpm.conf) / var/run/php5-fpm.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 10443 956/snmpd / var/agentx/master
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8092 1/init / var/run/avahi-daemon/socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8095 1/init / var/run/dbus/system_bus_socket
-----firewall
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
-----USB info
Bus 001 Device 006: ID 0781:5571 SanDisk Corp. Cruzer Fit
Bus 001 Device 005: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 004: ID 0fe6:9700 Kontron (Industrial Computer Source / ICS Advent) DM9601 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[ 0.639074] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.644809] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.650336] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.007212] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 2.025034] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.189068] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.197518] usbhid: USB HID core driver
[ 5.291762] dwc2 20980000.usb: EPs: 8, dedicated fifos, 4080 entries in SPRAM
[ 5.881971] dwc2 20980000.usb: DWC OTG Controller
[ 5.889543] dwc2 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.972431] dwc2 20980000.usb: irq 33, io mem 0x00000000
[ 6.027414] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 6.037294] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 6.047429] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 6.054892] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.21+ dwc2_hsotg
[ 6.063330] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
[ 6.405292] usb0: HOST MAC 56:c8:65:fc:85:24
[ 6.420939] usb0: MAC 52:48:c1:ee:84:00
[ 6.506940] dwc2 20980000.usb: bound driver g_ether
[ 7.481762] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using dwc2
[ 7.692434] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[ 7.692474] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 7.692494] usb 1-1: Product: USB 2.0 Hub
[ 7.971753] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc2
[ 8.073049] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0fe6, idProduct=9700
[ 8.073092] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 8.073111] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 10/100M Ethernet Adaptor
[ 8.161741] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc2
[ 8.263985] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8176
[ 8.264026] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8.264063] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
[ 8.264081] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001
[ 8.341743] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using dwc2
[ 8.444244] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5571
[ 8.444283] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8.444304] usb 1-1.4: Product: Cruzer Fit
[ 8.444336] usb 1-1.4: Manufacturer: SanDisk
[ 8.444354] usb 1-1.4: SerialNumber: 4C530301211105104362
[ 8.446239] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 8.467405] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
[ 10.382383] dm9601 1-1.2:1.0 eth0: register 'dm9601' at usb-20980000.usb-1.2, Davicom DM96xx USB 10/100 Ethernet, 00:e0:4c:53:44:58
[ 10.394198] usbcore: registered new interface driver dm9601
[ 10.408891] usbcore: registered new interface driver sr9700
[ 12.867941] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ 20.137015] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): usb0: link is not ready
[100588.918822] dwc2 20980000.usb: dwc2_hc_chhltd_intr_dma: Channel 4 - ChHltd set, but reason is unknown
[100588.918854] dwc2 20980000.usb: hcint 0x00000002, intsts 0x06400021
-----modules
Module Size Used by
iptable_nat 2224 0
nf_conntrack_ipv4 14594 1
nf_defrag_ipv4 1817 1 nf_conntrack_ipv4
nf_nat_ipv4 6306 1 iptable_nat
nf_nat 17370 1 nf_nat_ipv4
nf_conntrack 97520 3 nf_nat,nf_nat_ipv4,nf_conntrack_ipv4
binfmt_misc 7041 1
ip6table_filter 1751 0
8192cu 597488 0
ip6_tables 12585 1 ip6table_filter
iptable_filter 1829 0
ip_tables 12313 2 iptable_filter,iptable_nat
cfg80211 499234 1 8192cu
x_tables 19851 4 ip6table_filter,ip_tables,iptable_filter,ip6_tables
rfkill 21397 2 cfg80211
sg 20799 0
sr9700 6122 0
dm9601 7037 0
snd_bcm2835 23131 0
snd_pcm 95473 1 snd_bcm2835
snd_timer 22556 1 snd_pcm
snd 68368 3 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
bcm2835_gpiomem 3823 2
bcm2835_wdt 4133 0
w1_therm 4475 0
w1_gpio 4534 0
wire 31801 2 w1_gpio,w1_therm
cn 5860 1 wire
uio_pdrv_genirq 3718 0
uio 10230 1 uio_pdrv_genirq
rtc_ds1307 10448 0
i2c_bcm2708 5740 0
i2c_dev 6578 0
usb_f_ecm 7608 1
g_ether 5037 0
usb_f_rndis 17023 2 g_ether
u_ether 14023 3 usb_f_ecm,usb_f_rndis,g_ether
libcomposite 49383 3 usb_f_ecm,usb_f_rndis,g_ether
dwc2 109939 0
udc_core 12769 2 dwc2,libcomposite
ipv6 367575 28
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

dwc2
g_ether
i2c-dev
i2c-bcm2708
rtc-ds1307
----- Device tree
----- highchats
du: cannot access ‘/var/www/nettemp/modules/highcharts/’: No such file or directory
----- highchats data count
cat: /var/www/nettemp/tmp/highcharts/*: No such file or directory
0
----- sql sensors
id|time|tmp|name|rom|tmp_min|tmp_max|alarm|hour|day|week|month|year|color|type|gpio|ip|device|lcd|method|tmp_5ago|adj|charts|remote|i2c|minmax|sum|map_pos|map_num|position|map|ch_group|jg|current|mail|status|usb|position_group
1|2017-01-16 22:11:13|32.8|Bojler1|28-0000039f7b1e|||off|||||||temp|||1wire|on||32.8|0|on||||0|||10||temp||||ok||1
2|2017-01-16 22:11:15|38.7|Kom_out|28-000003a99999|||off|||||||temp|||1wire|||38.6|0|on||||0|||12||temp||||ok||1
3|2017-01-16 22:11:16|32.7|Bojler2|28-000006bf2c82|||off|||||||temp|||1wire|on||32.7|0|on||||0|||11||temp||||ok||1
4|2017-01-16 22:11:17|-3.5|Temp_zew|28-0415a81e56ff|||off|||||||temp|||1wire|on||-3.5|0|on||||0|||1||temp||||ok||1
5|2017-01-16 22:03:58|0.0001|Wodomierz|gpio_24_water|||off|||||||water|24||gpio|||0.0016|0|on||||0.976|||30||water||3||ok||1
6|2017-01-16 22:11:06|1010.64|Cisnien|i2c_77_press|||off|||||||press|||i2c|on||1010.64|0|on||77||0|||2||press||||ok||1
8|2017-01-16 22:11:09|86.38|Wilgoc|i2c_40_humid|||off|||||||humid|||i2c|on||86.26|0|on||40||0|||3||humid||||ok||1
9|2017-01-16 16:15:04|0.0|LUX|i2c_23_lux|||off|||||||lux|||i2c|on||0.00|0|on||23||0|||5||lux||||ok||1
10|2017-01-16 22:10:56|20.6|Laz_temp|ip_LAZ_DHT22id72_temp|||off|||||||temp|||ip|||20.60|0|on||||0|||20||temp||||ok||1
11|2017-01-16 22:10:56|37.3|Laz_humid|ip_LAZ_DHT22id72_humid|||off|||||||humid|||ip|||37.30|0|on||||0|||21||humid||||ok||1
----- sql gpio
id|gpio|name|mode|simple|rev|status|time_run|time_offset|time_start|humid_type|day_run|week_run|week_status|week_Mon|week_Tue|week_Wed|week_Thu|week_Fri|week_Sat|week_Sun|trigger_run|trigger_notice|kwh_run|kwh_divider|temp_run|trigger_source|control|control_run|trigger_delay|trigger_con|tel_num1|tel_num2|tel_num3|tel_any|tel_at|elec_divider|water_divider|gas_divider|elec_run|water_run|gas_run|elec_debouncing|water_debouncing|gas_debouncing|fnum|state|map_pos|map_num|map|position|display_name|control_on_map|day_zone2s|day_zone2e|day_zone3s|day_zone3e|moment_time|ip|rom|locked
1|24|Wodomierz|water|||ON|||||||||||||||||||||||||||||||10000|||on|||400||1|||||1||||||||||
2|27|Relay|simple||on|OFF|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1|ON||||1||||||||||
3|22|Rekuperator|temp|off|on|OFF|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1|OFF||||1||||||||||
----- git status
On branch beta
Your branch is up-to-date with 'origin/beta'.
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

modules/sensors/i2c/HIH6130/io.pyc

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
----- END -----

A tak dla ciekawości to top pokazuje
KiB Mem: 445096 total, 398708 used, 46388 free, 178164 buffers
Podczas gdy
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
13810 root 20 0 27412 6836 4484 S 7.1 1.5 25:09.39 python
10582 root 20 0 5108 2576 2160 R 3.1 0.6 0:29.09 top
716 root 20 0 4732 2708 2416 S 1.5 0.6 30:36.55 lcd
20599 root 20 0 4604 2616 2452 S 1.2 0.6 0:00.04 orwe
3 root 20 0 0 0 0 S 0.9 0.0 11:53.22 ksoftirqd/0
5765 pi 20 0 11604 3984 3324 S 0.9 0.9 0:09.88 sshd
18756 root 20 0 0 0 0 S 0.9 0.0 0:01.56 kworker/0:0
956 snmp 20 0 13056 5356 3672 S 0.6 1.2 24:52.45 snmpd
384 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 3:10.16 RTW_CMD_THREAD
20222 root 20 0 4604 2616 2452 S 0.3 0.6 0:00.09 read
20600 root 20 0 3388 1492 1424 S 0.3 0.3 0:00.01 sleep
1 root 20 0 5480 3948 2788 S 0.0 0.9 1:19.62 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.24 kthreadd
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kdevtmpfs
8 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
9 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 perf
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.31 khungtaskd
11 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 writeback
12 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
13 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
14 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
16 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
19 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
28 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthrotld
29 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
30 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
31 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
32 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
33 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
34 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
35 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
36 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
37 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
38 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
39 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
40 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
41 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
42 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
43 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
44 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset

Czyli, że w sumie tak dużo tej pamięci nie zużywam. Coś nie zwalnia pamięci czy co?
Moj nettemp :) Raspberry PIZERO + RTC (DS1307) + BMP180 + BH1750 + LCD (4×20 HD44780) + 4xDS18B20 + 2*ESP(G3) + czujnik przepływu wody+ SDM530
techfreak
Site Admin
Posty: 4630
Rejestracja: sob mar 15, 2014 2:23 pm
Lokalizacja: Gdansk
Kontaktowanie:

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: techfreak » wt sty 17, 2017 5:43 pm

To nic takiego pamięć jest liczona z cache.
MarcL
Posty: 181
Rejestracja: sob lip 11, 2015 11:03 am

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: MarcL » wt sty 17, 2017 5:52 pm

A co z tymi pikami?
Moj nettemp :) Raspberry PIZERO + RTC (DS1307) + BMP180 + BH1750 + LCD (4×20 HD44780) + 4xDS18B20 + 2*ESP(G3) + czujnik przepływu wody+ SDM530
maciejc77
Posty: 2
Rejestracja: pn sty 23, 2017 9:36 pm
Lokalizacja: Poznań

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: maciejc77 » czw mar 02, 2017 11:58 am

Nettemp wersja 4.1 RC1 beta4 przestał z dnia na dzień wyświetlać wykresy. Wartości temperatur odczytuje poprawnie.

ntinfo:

Kod: Zaznacz cały

[email protected]:/var/www/nettemp/other# ./ntinfo
-----hostname
raspberrypi
-----kernel
Linux raspberrypi 4.4.38-v7+ #938 SMP Thu Dec 15 15:22:21 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
-----interfaces
eth0 down
lo unknown
wlan0 up
-----memory
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           925        379        546         19         30        219
-/+ buffers/cache:        129        796
Swap:           99          0         99
-----cpu
600000
-----version
4.1 RC1
beta4
-----space
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        28G  4.2G   22G  17% /
devtmpfs        459M     0  459M   0% /dev
tmpfs           463M     0  463M   0% /dev/shm
tmpfs           463M  6.4M  457M   2% /run
tmpfs           5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           463M     0  463M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6   66M   21M   46M  31% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
/dev/mmcblk0p5   30M  398K   28M   2% /media/pi/SETTINGS
-----apache
-----cron
â cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled)
   Active: active (running) since Thu 2017-03-02 11:04:11 CET; 41min ago
     Docs: man:cron(8)
 Main PID: 429 (cron)
   CGroup: /system.slice/cron.service
           ââ429 /usr/sbin/cron -f

Mar 02 11:44:05 raspberrypi CRON[22364]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Mar 02 11:45:01 raspberrypi CRON[22871]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Mar 02 11:45:01 raspberrypi CRON[22872]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Mar 02 11:45:01 raspberrypi CRON[22883]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Mar 02 11:45:01 raspberrypi CRON[22873]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Mar 02 11:45:01 raspberrypi CRON[22884]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/5)
Mar 02 11:45:01 raspberrypi CRON[22888]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/1)
Mar 02 11:45:01 raspberrypi CRON[22871]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Mar 02 11:45:01 raspberrypi CRON[22872]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Mar 02 11:45:06 raspberrypi CRON[22873]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
-----perms
total 112
drwxrwxr-x  14 root www-data  4096 Mar  2 11:11 .
drwxr-xr-x   6 root root      4096 Jan 15 21:49 ..
drwxrwxr-x   2 root www-data  4096 Mar  2 11:11 common
drwxrwsr-x   2 root www-data  4096 Mar  2 11:45 db
drwxrwsr-x   2 root www-data  4096 Mar  2 11:45 dbf
drwxrwxr-x   8 root www-data  4096 Mar  2 11:39 .git
-rwxr-xr-x   1 root root        31 Mar  2 11:11 .gitignore
drwxrwxr-x  13 root www-data  4096 Mar  2 11:11 html
-rwxr-xr-x   1 root root      8978 Mar  2 11:11 index.php
drwxrwxr-x  21 root www-data  4096 Mar  2 11:11 install
-rwxrwxr-x   1 root www-data  7529 Jan 15 20:29 install_log.txt
-rwxrwxr-x   1 root www-data  2134 Jan 15 20:28 install_nettemp
-rwxr-xr-x   1 root root       131 Mar  2 11:11 issue
drwxrwxr-x   6 root www-data  4096 Mar  2 11:11 media
drwxrwxr-x  26 root www-data  4096 Mar  2 11:11 modules
drwxrwxr-x   3 root www-data  4096 Mar  2 11:11 other
-rwxr-xr-x   1 root root      2191 Mar  2 11:11 readme.md
-rwxr-xr-x   1 root root     12479 Mar  2 11:11 receiver.php
drwxrwxr-x   2 root www-data  4096 Mar  2 11:11 status
drwxrwsr-x+  4 root www-data  4096 Jan 15 22:44 tmp
drwxrwxr-x  10 root www-data  4096 Jan 15 19:33 wiringPi
-rwxr-xr-x   1 root root      2612 Mar  2 11:11 x.php
-----ports
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      468/apcupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:5800            0.0.0.0:*               LISTEN      598/vncserver-x11-c
tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      598/vncserver-x11-c
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      797/lighttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      590/sshd
tcp6       0      0 :::5800                 :::*                    LISTEN      598/vncserver-x11-c
tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      598/vncserver-x11-c
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      797/lighttpd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      590/sshd
udp        0      0 0.0.0.0:34305           0.0.0.0:*                           770/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           451/dhcpcd
udp        0      0 0.0.0.0:60024           0.0.0.0:*                           436/avahi-daemon: r
udp        0      0 172.20.216.241:123      0.0.0.0:*                           666/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           666/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           666/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           770/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           436/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::55119                :::*                                436/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::546                  :::*                                451/dhcpcd
udp6       0      0 fe80::393:5c3c:f032:123 :::*                                666/ntpd
udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                666/ntpd
udp6       0      0 :::123                  :::*                                666/ntpd
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                436/avahi-daemon: r
raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           451/dhcpcd
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name    Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10233    734/Xorg            @/tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7771     1/init              /var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7774     1/init              /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12645    869/systemd         /run/user/1000/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7785     451/dhcpcd          /var/run/dhcpcd.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7787     451/dhcpcd          /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6253     1/init              /run/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11316    770/snmpd           /var/agentx/master
unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     6275     1/init              /run/udev/control
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6279     1/init              /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13609    1026/ssh-agent      /tmp/ssh-3UpJZICmMEiI/agent.974
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11716    1169/ssh-agent      /tmp/ssh-kD7LIIqGAwSd/agent.1166
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10961    1160/pcmanfm        /tmp/.pcmanfm-socket--0-pi
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11899    1319/menu-cached    /tmp/.menu-cached-:0-pi
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12478    848/php-fpm.conf)   /var/run/php5-fpm.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12751    1030/dbus-daemon    @/tmp/dbus-HxKJBBxshH
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10234    734/Xorg            /tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13361    598/vncserver-x11-c /tmp/.vnc-vncservice/vncserver-x11.CtrlComms
-----firewall
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
-----USB info
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[    0.144771] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.144865] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.144961] usbcore: registered new device driver usb
[    1.382457] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.783783] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    1.783819] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.783853] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    1.784120] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.784135] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.784148] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    1.784160] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.38-v7+ dwc_otg_hcd
[    1.784172] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    1.785945] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.899602] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.899611] usbhid: USB HID core driver
[    2.158684] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.358959] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.358983] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.638704] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    2.739050] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    2.739077] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.802327] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:7f:d5:0a
[    4.905329] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
-----modules
Module                  Size  Used by
iptable_nat             1725  0
nf_conntrack_ipv4      12912  1
nf_defrag_ipv4          1428  1 nf_conntrack_ipv4
nf_nat_ipv4             4992  1 iptable_nat
nf_nat                 12375  1 nf_nat_ipv4
nf_conntrack           77460  3 nf_nat,nf_nat_ipv4,nf_conntrack_ipv4
iptable_filter          1409  0
ip_tables              11445  2 iptable_filter,iptable_nat
x_tables               13165  2 ip_tables,iptable_filter
bnep                   10340  2
hci_uart               17943  1
btbcm                   5929  1 hci_uart
bluetooth             326105  22 bnep,btbcm,hci_uart
binfmt_misc             6388  1
brcmfmac              186403  0
brcmutil                5661  1 brcmfmac
cfg80211              428431  1 brcmfmac
rfkill                 16037  4 cfg80211,bluetooth
snd_bcm2835            20447  1
snd_pcm                75762  1 snd_bcm2835
snd_timer              19288  1 snd_pcm
w1_therm                3584  0
snd                    51908  5 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
bcm2835_gpiomem         3040  0
bcm2835_wdt             3225  0
w1_gpio                 3657  0
wire                   25219  2 w1_gpio,w1_therm
cn                      4374  1 wire
uio_pdrv_genirq         3164  0
uio                     8000  1 uio_pdrv_genirq
i2c_bcm2708             4834  0
i2c_dev                 5859  0
fuse                   84037  3
ipv6                  347594  54
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

i2c-dev
i2c-bcm2708
----- Device tree
----- highchats
du: cannot access â/var/www/nettemp/modules/highcharts/â: No such file or directory
----- highchats data count
cat: /var/www/nettemp/tmp/highcharts/*: No such file or directory
0
----- sql sensors
id|time|tmp|name|rom|tmp_min|tmp_max|alarm|hour|day|week|month|year|color|type|gpio|ip|device|lcd|method|tmp_5ago|adj|charts|remote|i2c|minmax|sum|map_pos|map_num|position|map|ch_group|jg|current|mail|status|usb|position_group
2|2017-03-02 11:10:12|28.0|DHT11_wilgotnosÄ|gpio_22_humid|||off|||||||humid|22||gpio|||9.0|19|on|||||{left:0,top:0}|122839|1|on|sensors||||ok||
3|2017-03-02 11:10:12|37.5|DHT11_temp|gpio_22_temp|||off|||||||temp|22||gpio|||37.0|0.5|on|||on||{left:0,top:0}|185394|1|on|temp1||||ok||
8|2017-03-02 11:10:02|64.5|raspberry|Raspberry_Pi||||||||||temp|||rpi|||64.5|0|on|||on|0|||1||rasptempe||||ok||1
15|2017-03-02 11:10:13|18.15|DHT22_wilgotnosc|gpio_21_humid|||off|||||||humid|21||gpio|||21.5|-3.35|on|||||{left:0,top:0}|889894|1|on|sensors||||ok||
16|2017-03-02 11:10:13|32.0|DHT22_temp|gpio_21_temp|||off|||||||temp|21||gpio|||32.4|-0.4|on|||on||{left:0,top:0}|202936|1|on|temp1||||ok||
17|2017-03-02 11:10:07|18.2|salon_(1)|28-000008fb68ca|||off|||||||temp|||1wire|||18.6|-0.4|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
18|2017-03-02 11:10:04|16.0|garaĹź_(3)|28-000007b9f179|||off|||||||temp|||1wire|||15.8|0.2|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
19|2017-03-02 11:10:05|21.8|gabinet_(5)|28-000007bafbe2|||off|||||||temp|||1wire|||21.7|0.1|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
20|2017-02-01 14:35:17|0.1|maĹgosia_(4)|28-0516707fc1ff|||off|||||||temp|||1wire|||-0.1|0.2|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
22|2017-03-02 11:10:03|19.2|magda_(2)|28-000007b9e1b1|||off|||||||temp|||1wire|||19.4|-0.2|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
23|2017-03-02 11:10:06|19.6|sypialnia_(11)|28-000007bc696e|||off|||||||temp|||1wire|||20.4|-0.8|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
24|2017-03-02 11:10:10|18.6|róşowy_(10)|28-04167025a4ff|||off|||||||temp|||1wire|||18.1|0.5|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
25|2017-03-02 11:10:08|24.5|szafka_serwer_(6)|28-00152112d8ee|||off|||||||temp|||1wire|||24.4|0.1|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
26|2017-03-02 11:10:09|21.5|kuchnia_(7)|28-00152311feee|||off|||||||temp|||1wire|||21.5|0|on|||on|0|||1||temp||||ok||1
----- sql gpio
id|gpio|name|mode|simple|rev|status|time_run|time_offset|time_start|humid_type|day_run|week_run|week_status|week_Mon|week_Tue|week_Wed|week_Thu|week_Fri|week_Sat|week_Sun|trigger_run|trigger_notice|kwh_run|kwh_divider|temp_run|trigger_source|control|control_run|trigger_delay|trigger_con|tel_num1|tel_num2|tel_num3|tel_any|tel_at|elec_divider|water_divider|gas_divider|elec_run|water_run|gas_run|elec_debouncing|water_debouncing|gas_debouncing|fnum|state|map_pos|map_num|map|position|display_name|control_on_map|day_zone2s|day_zone2e|day_zone3s|day_zone3e|moment_time|ip|rom|locked
1|22|new_22|humid|||Humid DHT 11||||11|||||||||||||||||||||||||||||||||||1|||||1||||||||||
2|21|new_21|humid|||||||22|||||||||||||||||||||||||||||||||||1|||||1||||||||||
----- git status
On branch beta4
Your branch is up-to-date with 'origin/beta4'.
nothing to commit, working directory clean
----- END -----


syslog:

Kod: Zaznacz cały

Mar  2 11:47:01 raspberrypi CRON[23898]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/1)
Mar  2 11:47:03 raspberrypi kernel: [ 2557.741004] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: gpiomem device opened.
Mar  2 11:48:01 raspberrypi CRON[24443]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/1)
Mar  2 11:48:03 raspberrypi kernel: [ 2617.616109] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: gpiomem device opened.
Mar  2 11:49:01 raspberrypi CRON[24871]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/1)
Mar  2 11:49:04 raspberrypi kernel: [ 2678.960099] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: gpiomem device opened.


lighttpd poza notice i warning nie wyświetla błędów:

Kod: Zaznacz cały

2017-03-02 11:43:04: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Notice:  Undefined index: user in /var/www/nettemp/modules/login/login.php on line 4
2017-03-02 11:43:04: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Notice:  Undefined index: perms in /var/www/nettemp/index.php on line 83
2017-03-02 11:43:04: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Notice:  Undefined variable: uniquea in /var/www/nettemp/status/status.php on line 70
2017-03-02 11:43:04: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/nettemp/status/status.php
on line 70
2017-03-02 11:43:11: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Notice:  Undefined index: user in /var/www/nettemp/modules/login/login.php on line 4
2017-03-02 11:43:11: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Notice:  Undefined index: perms in /var/www/nettemp/index.php on line 83


Miejsca hoho i jeszcze trochę:

Kod: Zaznacz cały

[email protected]:/var/www/nettemp/other# df -BM
Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/root         27772M 4247M    22092M  17% /
devtmpfs            459M    0M      459M   0% /dev
tmpfs               463M    0M      463M   0% /dev/shm
tmpfs               463M    7M      457M   2% /run
tmpfs                 5M    1M        5M   1% /run/lock
tmpfs               463M    0M      463M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6       66M   21M       46M  31% /boot
tmpfs                93M    0M       93M   0% /run/user/1000
/dev/mmcblk0p5       30M    1M       28M   2% /media/pi/SETTINGS


Nie wiem co jeszcze sprawdzić? I jaka może być przyczyna? To, że jeden czujnik mam uszkodzony, to wiem (dziecko się wykazało).
Kosiarz
Posty: 143
Rejestracja: ndz mar 27, 2016 5:17 pm
Lokalizacja: Warszawa

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: Kosiarz » sob mar 04, 2017 10:25 am

@techfreak mam problem ze znikającymi wykresami -otworzyłem wątek na NT4 a może tu będzie można coś zdiagnozować
dla mnie to czarna magia jeśli znajdziesz chwilę spójrz może proszę
z góry dziekuje

Kod: Zaznacz cały

---modules
Module                  Size  Used by
iptable_nat             1725  0
nf_conntrack_ipv4      12912  1
nf_defrag_ipv4          1428  1 nf_conntrack_ipv4
nf_nat_ipv4             4992  1 iptable_nat
nf_nat                 12375  1 nf_nat_ipv4
nf_conntrack           77460  3 nf_nat,nf_nat_ipv4,nf_conntrack_ipv4
iptable_filter          1409  0
ip_tables              11445  2 iptable_filter,iptable_nat
x_tables               13165  2 ip_tables,iptable_filter
bnep                   10340  2
hci_uart               17943  1
btbcm                   5929  1 hci_uart
bluetooth             326105  22 bnep,btbcm,hci_uart
binfmt_misc             6388  1
ds2482                  3580  0
ch341                   4932  0
usbserial              22115  1 ch341
brcmfmac              186403  0
brcmutil                5661  1 brcmfmac
cfg80211              428431  1 brcmfmac
rfkill                 16037  4 cfg80211,bluetooth
snd_bcm2835            20447  1
snd_pcm                75762  1 snd_bcm2835
snd_timer              19288  1 snd_pcm
snd                    51908  5 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
w1_therm                3584  0
bcm2835_wdt             3225  0
bcm2835_gpiomem         3040  0
spi_bcm2835             6678  0
w1_gpio                 3657  0
wire                   25219  3 w1_gpio,w1_therm,ds2482
cn                      4374  1 wire
uio_pdrv_genirq         3164  0
uio                     8000  1 uio_pdrv_genirq
i2c_bcm2708             4834  0
i2c_dev                 5859  0
fuse                   84037  3
ipv6                  347594  52
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

i2c-dev
i2c-bcm2708
----- Device tree
----- highchats
du: nie ma dostępu do „/var/www/nettemp/modules/highcharts/”: Nie ma takiego pliku ani katalogu
----- highchats data count
cat: /var/www/nettemp/tmp/highcharts/*: Nie ma takiego pliku ani katalogu
0
----- sql sensors
id|time|tmp|name|rom|tmp_min|tmp_max|alarm|hour|day|week|month|year|color|type|gpio|ip|device|lcd|method|tmp_5ago|adj|charts|remote|i2c|minmax|sum|map_pos|map_num|position|map|ch_group|jg|current|mail|status|usb|position_group|stat_min|stat_max
4|2017-03-04 10:12:02|42.4|System|Raspberry_Pi|||off|||||||temp|||rpi|||41.9|0|on||||0|||1||System||||ok||1|0|46.2
5|2017-03-04 10:12:03|46.9|Temp_Piec_Powrot|28-0216007eafff|||off|||||||temp|||1wire|||47.2|0|on||||0|||5||Piec_centralne_ogrzewanie||||ok||1|0|73.9
6|2017-03-04 10:12:04|35.6|Temp_Powrot|28-80000003d700|||off|||||||temp|||1wire|||35.6|0|on||||0|||4||Piec_centralne_ogrzewanie||||ok||1|0|49.3
7|2017-03-04 10:12:05|69.8|Temp_Wyj_Piec|28-80000003e889|||off|||||||temp|||1wire|||70.1|0|on||||0|||6||Piec_centralne_ogrzewanie||||ok||1|0|88.4
8|2017-03-04 10:12:05|36.6|Temp_Wyj_Dom|28-800000040489|||off|||||||temp|||1wire|||36.6|0|on||||0|||3||Piec_centralne_ogrzewanie||||ok||1|0|69.6
9|2017-03-04 10:12:06|72.6|Temp_Piec|28-80000007b89f|55.0|90.0|on|||||||temp|||1wire|||72.9|0|on||||0|||1||Piec_centralne_ogrzewanie||||ok||1|0|92.4
10|2017-03-04 10:12:06|43.0|Temp_cwu|28-80000007c158|30.0|60.0|on|||||||temp|||1wire|||43.1|0|on||||0|||2||Piec_centralne_ogrzewanie||||ok||1|0|89.1
11|2017-03-04 10:12:06|27.8|Temp_zasil_cwu|28-8000001ebcd4|||off|||||||temp|||1wire|||27.8|0|on||||0|||7||Piec_centralne_ogrzewanie||||ok||1|0|91.6
12|2017-03-04 10:12:06|19.1|Temp_Battery_UPS|28-8000001ed4d4|||off|||||||temp|||1wire|||19.1|0|on||||0|||1||System||||ok||1|0|19.9
14|2017-03-04 10:12:54|228.1|Napiecie_Piwnica|usb_ttyUSB0L1a1_volt|||off|||||||volt|||usb|||228.26|0|on||||7109206.85|||1||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|251.07
15|2017-03-04 10:12:54|0.29|Amper_Piwnica|usb_ttyUSB0L1a1_amps|||off|||||||amps|||usb|||0.29|0|on||||12621.22|||2||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|3.51
16|2017-03-04 10:12:54|64.84|Watt_Piwnica|usb_ttyUSB0L1a1_watt|||off|||||||watt|||usb|||64.92|0|on||||2982156.92|||3||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|99.99
17|2017-03-04 10:12:54|238.55|Napięcie_I_Pietro|usb_ttyUSB0L2a1_volt|||off|||||||volt|||usb|||240.21|0|on||||7028066.33|||1||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|249.04
18|2017-03-04 10:12:54|0.87|Amper_I_Pietro|usb_ttyUSB0L2a1_amps|||off|||||||amps|||usb|||0.86|0|on||||12546.49|||2||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|9.98
19|2017-03-04 10:12:55|200.97|Watt_II_Pietro|usb_ttyUSB0L2a1_watt|||off|||||||watt|||usb|||199.5|0|on||||2697431.85|||3||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|99.99
20|2017-03-04 10:12:55|244.03|Napięcie_II_Pietro|usb_ttyUSB0L3a1_volt|||off|||||||volt|||usb|||243.44|0|on||||7105495.09|||1||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|249.9
21|2017-03-04 10:12:55|0.33|Amper_II_Pietro|usb_ttyUSB0L3a1_amps|||off|||||||amps|||usb|||0.33|0|on||||18127.07|||2||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|9.98
22|2017-03-04 10:12:55|65.24|Watt_I_Pietro|usb_ttyUSB0L3a1_watt|||off|||||||watt|||usb|||56.06|0|on||||3743769.17|||3||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|99.98
23|2017-03-04 10:12:55|0.010000000000048|Suma_Elec|usb_ttyUSB0a1_elec|||off|||||||elec|||usb|||0|0|on||||462.10|||5||Elektryka||331.05||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|0.069999999999993
24|2017-02-11 19:07:36|0.0|Export_Elec|usb_ttyUSB0a1EXP_elec|||off|||||||elec|||usb|||0|0|on||||0.00|||5||Elektryka||||ok|/dev/ttyUSB0|1|0|0
32|2017-03-04 10:12:55|-88.0|Wifii_I_Pietro|ip_rssiid10_rssi|||off|||||||rssi|||ip|||-87|0|on||||0|||1||ODCZYTY_DOM||||ok||1|-83|0
35|2017-03-04 10:12:05|6.0|Stezenie_gazow|ip_Analog1id11_gaz|||off|||||||gaz|||ip|||6|0|on||||0|||1||ODCZYTY_DOM||||ok||1|0|9.33
36|2017-03-04 09:58:53|184.0|Jakosc_powietrza|ip_dustid7_dust|||off|||||||dust|||ip|||184|0|on||||0|||1||ODCZYTY_ZEWN||||ok||1|0|200
37|2017-03-04 09:58:55|13.5|TempBmp|ip_bmpid8_temp|||off|||||||temp|||ip|||13.5|-1.9|on||||0|||1||ODCZYTY_ZEWN||||ok||1|0|9.9
38|2017-03-04 09:58:55|987.7|Pressure|ip_bmpid8_press|||off|||||||press|||ip|||987.7|0|on||||0|||1||ODCZYTY_ZEWN||||ok||1|0|997.8
39|2017-03-04 10:07:59|21.5|Temp_I_pietro|ip_dht22bid9_temp|||off|||||||temp|||ip|||21.5|0|on||||0|||1||ODCZYTY_DOM||||ok||1|0|22.7
40|2017-03-04 10:07:59|30.9|Wilg_I_Pietro|ip_dht22bid9_humid|||off|||||||humid|||ip|||30.7|0|on||||0|||1||ODCZYTY_DOM||||ok||1|0|33
41|2017-03-04 09:58:04|9.8|TempZew|ip_dht22aid6_temp|||off|||||||temp|||ip|||9.8|-1.9|on||||0|||1||ODCZYTY_ZEWN||||ok||1|0|9.8
42|2017-03-04 09:58:04|51.9|WilgZew|ip_dht22aid6_humid|||off|||||||humid|||ip|||51.9|0|on||||0|||1||ODCZYTY_ZEWN||||ok||1|0|79.1
----- sql gpio
----- git status
On branch beta
Your branch is up-to-date with 'origin/beta'.
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        dbf/BAD_nettemp.db.2017-02-11_125345
        dbf/BAD_nettemp.db.2017-02-11_125345-shm
        dbf/BAD_nettemp.db.2017-02-11_125345-wal
        dbf/BAD_nettemp.db.2017-02-11_195953

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
----- END -----
#RPI 3+/beta 4.1.15 NT główny # RPI 2/beta 4.1.15 NT testowy # wdzięczny zawsze za wsparcie
maly_13
Posty: 321
Rejestracja: śr sie 27, 2014 6:09 pm

Re: nettemp - Co robić jak coś nie działa?

Postautor: maly_13 » ndz mar 19, 2017 9:03 am

No i niestety po aktualizacji strona wyświetla mi tylko górną linijkę
https://www.dropbox.com/s/wctsyl11r080i ... 5.png?dl=0
Telnet działa. A wyskoczył jakiś komunikat na czerwono w ramce więc kliknołem i.... .
Ktoś pomoże?

Wróć do „Problemy w trakcie instalacji i po instalacji”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości