Sterowanie czasowe nie działa

Tu proszę zgłaszać wszelkie problemy z instalacja i po
h_piotr
Posty: 13
Rejestracja: pt lip 10, 2015 9:41 pm

Sterowanie czasowe nie działa

Post autor: h_piotr » pn kwie 09, 2018 10:50 pm

Witam,

niestety ale nie działa sterowanie przekaźnikami według ustawień czasowych i to zarówno Day/Week plan profiles, jak i żadne wykorzystujące funkcji opartych na zegarze.
Zainstalowałem na nowej karcie system oraz nettemp od początku i skonfigurowałem tylko funkcję Time i też nie działa.
Co muszę ustawić aby to działało?
Poniżej ntinfo

Kod: Zaznacz cały

[email protected]:/var/www/nettemp/other# ./ntinfo
-----hostname
malina
-----kernel
Linux malina 4.9.80-v7+ #1098 SMP Fri Mar 9 19:11:42 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
-----interfaces
eth0 up
lo unknown
wlan0 down
-----memory
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      927     62     89     25     775     776
Swap:      99      0     99
-----cpu
600000
-----version
4.1.28
beta
-----space
System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/root    7,1G 1,5G 5,3G 22% /
devtmpfs    460M   0 460M  0% /dev
tmpfs      464M   0 464M  0% /dev/shm
tmpfs      464M  18M 446M  4% /run
tmpfs      5,0M 4,0K 5,0M  1% /run/lock
tmpfs      464M   0 464M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  42M  21M  21M 51% /boot
tmpfs      93M   0  93M  0% /run/user/1000
-----apache
-----cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-04-04 21:46:04 CEST; 5 days ago
   Docs: man:cron(8)
 Main PID: 336 (cron)
  CGroup: /system.slice/cron.service
      └─336 /usr/sbin/cron -f

kwi 09 22:35:12 malina CRON[30433]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
kwi 09 22:35:12 malina CRON[30433]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
kwi 09 22:36:01 malina CRON[30637]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
kwi 09 22:36:01 malina CRON[30641]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/1)
kwi 09 22:36:07 malina CRON[30637]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
kwi 09 22:36:07 malina CRON[30637]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
kwi 09 22:37:01 malina CRON[30809]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
kwi 09 22:37:01 malina CRON[30813]: (root) CMD (/var/www/nettemp/modules/cron/1)
kwi 09 22:37:08 malina CRON[30809]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
kwi 09 22:37:08 malina CRON[30809]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
-----perms
razem 132
drwxrwxr-x 14 root www-data 4096 kwi 9 22:00 .
drwxr-xr-x 5 root root   4096 kwi 9 21:12 ..
drwxrwxr-x 2 root www-data 4096 kwi 9 22:00 common
drwxrwsr-x 2 root www-data 4096 kwi 9 22:37 db
drwxrwsr-x 2 root www-data 4096 kwi 9 22:01 dbf
drwxrwxr-x 8 root www-data 4096 kwi 9 22:37 .git
-rwxrwxr-x 1 root www-data  39 kwi 9 22:00 .gitignore
drwxrwxr-x 13 root www-data 4096 kwi 9 22:00 html
-rwxrwxr-x 1 root www-data 9394 kwi 9 22:00 index.php
drwxrwxr-x 21 root www-data 4096 kwi 9 22:00 install
-rwxrwxr-x 1 root www-data 24295 kwi 9 22:01 install_log.txt
-rwxrwxr-x 1 root www-data 2134 kwi 9 22:00 install_nettemp
-rwxrwxr-x 1 root www-data  131 kwi 9 22:00 issue
-rwxrwxr-x 1 root www-data 3697 kwi 9 22:00 lcdfeed.php
-rwxrwxr-x 1 root www-data 1095 kwi 9 22:00 LICENSE.txt
drwxrwxr-x 7 root www-data 4096 kwi 9 20:55 media
drwxrwxr-x 27 root www-data 4096 kwi 9 20:55 modules
drwxrwxr-x 3 root www-data 4096 kwi 9 22:00 other
-rwxrwxr-x 1 root www-data 3692 kwi 9 22:00 readme.md
-rwxrwxr-x 1 root www-data 12724 kwi 9 22:00 receiver.php
drwxrwxr-x 2 root www-data 4096 kwi 9 22:00 status
drwxrwsr-x 4 root www-data 4096 kwi 9 22:02 tmp
drwxrwxr-x 11 root www-data 4096 kwi 9 21:22 wiringPi
-----ports
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   22652/lighttpd
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   526/sshd
tcp    0   0 0.0.0.0:1883      0.0.0.0:*        LISTEN   17266/mosquitto
tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN   22652/lighttpd
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   526/sshd
tcp6    0   0 :::1883         :::*          LISTEN   17266/mosquitto
udp    0   0 0.0.0.0:5353      0.0.0.0:*              359/avahi-daemon: r
udp    0   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*              511/dhcpcd
udp    0   0 172.16.0.35:123     0.0.0.0:*              22607/ntpd
udp    0   0 127.0.0.1:123      0.0.0.0:*              22607/ntpd
udp    0   0 0.0.0.0:123       0.0.0.0:*              22607/ntpd
udp    0   0 0.0.0.0:51326      0.0.0.0:*              359/avahi-daemon: r
udp    0   0 0.0.0.0:51330      0.0.0.0:*              14086/snmpd
udp    0   0 127.0.0.1:161      0.0.0.0:*              14086/snmpd
udp6    0   0 :::5353         :::*                359/avahi-daemon: r
udp6    0   0 :::55362        :::*                359/avahi-daemon: r
udp6    0   0 fe80::c060:31b0:8b4:123 :::*                22607/ntpd
udp6    0   0 ::1:123         :::*                22607/ntpd
udp6    0   0 :::123         :::*                22607/ntpd
raw6    0   0 :::58          :::*          7      511/dhcpcd
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node  PID/Program name   Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   57865  22625/php-fpm: mast /run/php/php7.0-fpm.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   12569  643/systemd     /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   12572  643/systemd     /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   12574  643/systemd     /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   12576  643/systemd     /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   10098  643/systemd     /run/user/1000/systemd/private
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   28825  1/init        /var/run/pcscd/pcscd.comm
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   9650   511/dhcpcd      /var/run/dhcpcd.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   9652   511/dhcpcd      /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   30144  14086/snmpd     /var/agentx/master
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6874   1/init        /run/thd.socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6876   1/init        /var/run/avahi-daemon/socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6367   1/init        /run/systemd/private
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6879   1/init        /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2   [ ACC ]   SEQPACKET LISTENING   6376   1/init        /run/udev/control
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6390   1/init        /run/systemd/journal/stdout
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6394   1/init        /run/systemd/fsck.progress
-----firewall
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
MASQUERADE all -- 10.8.0.0/24     0.0.0.0/0
-----USB info
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[  0.153585] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  0.153688] usbcore: registered new interface driver hub
[  0.153806] usbcore: registered new device driver usb
[  0.339728] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[  0.339977] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[  0.771694] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[  0.771891] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  0.778761] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[  0.799184] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[  0.806058] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  0.812891] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[  0.819644] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.80-v7+ dwc_otg_hcd
[  0.826429] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[  0.848238] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  0.929539] usbcore: registered new interface driver usbhid
[  0.936454] usbhid: USB HID core driver
[  1.281777] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[  1.512064] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[  1.519167] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  1.861800] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[  1.992102] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[  1.999284] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  2.132366] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:fb:e8:44
[  4.171343] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
-----modules
Module         Size Used by
ipt_MASQUERADE     1363 1
nf_nat_masquerade_ipv4   3123 1 ipt_MASQUERADE
iptable_nat       2320 1
nf_conntrack_ipv4    8890 1
nf_defrag_ipv4     1824 1 nf_conntrack_ipv4
nf_nat_ipv4       6071 1 iptable_nat
nf_nat         17066 2 nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4
nf_conntrack     104634 4 nf_conntrack_ipv4,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4,nf_nat
i2c_bcm2708       5994 0
binfmt_misc       7988 1
ip6table_filter     2159 0
ip6_tables       13434 1 ip6table_filter
iptable_filter     2197 0
cmac          3239 1
bnep          12051 2
hci_uart        20020 1
btbcm          7916 1 hci_uart
bluetooth       365844 24 hci_uart,bnep,btbcm
brcmfmac       292911 0
brcmutil        9863 1 brcmfmac
cfg80211       544609 1 brcmfmac
rfkill         20851 6 bluetooth,cfg80211
snd_bcm2835      24427 0
snd_pcm        98565 1 snd_bcm2835
snd_timer       23968 1 snd_pcm
snd          70032 3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
i2c_bcm2835       7167 0
bcm2835_gpiomem     3940 0
w1_gpio         4818 0
wire          32619 1 w1_gpio
cn           5889 1 wire
fixed          3285 0
uio_pdrv_genirq     3923 0
uio          10204 1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev         6913 0
ip_tables       13161 2 iptable_filter,iptable_nat
x_tables        20578 5 ip_tables,iptable_filter,ipt_MASQUERADE,ip6table_filter,ip6_tables
ipv6         409461 38
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

i2c-dev
----- Device tree
----- highchats
du: nie ma dostępu do '/var/www/nettemp/modules/highcharts/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
----- highchats data count
cat: '/var/www/nettemp/tmp/highcharts/*': Nie ma takiego pliku ani katalogu
0
----- sql sensors
id|time|tmp|name|rom|tmp_min|tmp_max|alarm|type|gpio|ip|device|lcd|method|tmp_5ago|adj|charts|remote|i2c|minmax|sum|ch_group|jg|current|mail|status|usb|position_group|stat_min|stat_max|position
1|2018-04-09 22:26:05|0.0|2038|gpio_27|||off|gpio|27||gpio|||0|0|on||||0|gpio||||ok||1|0|1|1
----- sql gpio
id|gpio|name|mode|simple|rev|status|time_run|time_offset|time_start|humid_type|day_run|week_run|week_status|trigger_run|trigger_notice|kwh_run|kwh_divider|temp_run|trigger_source|control|control_run|trigger_delay|trigger_con|tel_num1|tel_num2|tel_num3|tel_any|tel_at|elec_divider|water_divider|gas_divider|elec_run|water_run|gas_run|elec_debouncing|water_debouncing|gas_debouncing|fnum|state|position|day_zone2s|day_zone2e|day_zone3s|day_zone3e|moment_time|ip|rom|locked|map|map_num|map_pos|week_Fri|week_Mon|week_Sat|week_Sun|week_Thu|week_Tue|week_Wed
1|27|new_27|day|off||OFF||1||||||||||||||||||||||||||||||||1|||||20||gpio_27|||||||||||
----- git status
On branch beta
Your branch is up-to-date with 'origin/beta'.
nothing to commit, working tree clean
----- END -----

swiezak
Posty: 1605
Rejestracja: ndz maja 04, 2014 12:19 pm
Lokalizacja: śląskie

Re: Sterowanie czasowe nie działa

Post autor: swiezak » wt kwie 10, 2018 11:37 pm

Przełącz się na gałąź betamm autorstwa @pasiekazj tak się przelaczysz
W tym temacie również możesz zgłaszać znalezione problemy- autor w miarę możliwości przerobowych szybko poprawia .
Pozdrawiam

h_piotr
Posty: 13
Rejestracja: pt lip 10, 2015 9:41 pm

Re: Sterowanie czasowe nie działa

Post autor: h_piotr » czw kwie 12, 2018 9:29 pm

Dziękuję za odpowiedź, przeszedłem na betamm i zaczynam testy aby sprawdzić czy funkcje, które wykorzystuje działają poprawnie.
Od kilku lat używam nettemp do sterowania oraz monitorowania instalacji w domu, ale jak padła karta z masterem, to nie mogę sobie wszystkiego na nowo poukładać.
Pozdrawiam autora oraz innych użytkowników.

Awatar użytkownika
pasiekazj
Posty: 882
Rejestracja: pn wrz 28, 2015 10:35 am
Lokalizacja: Częstochowa
Kontakt:

Re: Sterowanie czasowe nie działa

Post autor: pasiekazj » pt kwie 13, 2018 8:07 am

h_piotr pisze:
czw kwie 12, 2018 9:29 pm
Dziękuję za odpowiedź, przeszedłem na betamm i zaczynam testy aby sprawdzić czy funkcje, które wykorzystuje działają poprawnie.
Od kilku lat używam nettemp do sterowania oraz monitorowania instalacji w domu, ale jak padła karta z masterem, to nie mogę sobie wszystkiego na nowo poukładać.
Pozdrawiam autora oraz innych użytkowników.
Na pewno jest problem z dayplan - można ustawić tylko jeden przedział czasowy - będzie poprawka, ale jeszcze trochę trzeba poczekać.
Rpi 3 + SSD 240 GB + nettemp.
http://mmblog.pl

ODPOWIEDZ